ANALYSE OG RÅDGIVNING 

Du bør øke bruken av effektiv operasjonell og strategisk analyse og innsikt som grunnlag for dine beslutninger og gjennomføring av tiltak for forbedringer

CiMi er eksperter på analyse, rådgivning og utvikling av analyse- og styringsverktøy

 

Konkret bistår vi kundene innenfor følgende områder:

 

  • Analyse: kunder, produkter, prosesser, kanaler, priser, markeder og konkurrenter

  • Strategiutvikling-, gjennomføring- og måling

  • Salgs- og konseptutvikling

  • Pris-optimalisering

  • Prosessforbedringer, automatisering og digitalisering

  • Virksomhetsstyring

  • Kostnadsbesparelser/ lønnsomhetsforbedring

  • Prosjektledelse

Velutprøvde konsepter, metoder og prosesser

Ved hjelp av våre velutprøvde konsepter, metoder og etablerte analyse- og innsiktsprosesser gir vi deg ny og relevant innsikt og rådgivning knyttet til dine kunde, produkter, prosesser, priser, markeder og konkurrenter.

Innsiktsprosessen.PNG

Analysesjef, stor norsk bank

Analysesjef, stor norsk bank

 

Vårt samarbeid med CIMI har løftet bankens

samlede kunde- og markedsinnsikt til et nytt nivå...

Med fokus på nye måter å sammenstille og analysere dataene på, har samarbeidet med CIMI gitt oss en dypere forståelse og et mer helhetlig bilde på utviklingstrekk og forklaringsvariabler. Banknæringen går gjennom stor forandring. Digitalisering, endret kundeatferd og økt konkurranse utfordrer kunderelasjonene og gir økt press på marginer. Utnyttelse av data og analyse er kritisk for å møte denne nye hverdagen. I arbeidet med CIMI  legger vi stor vekt på å kombinere kvantitative og kvalitative data, egne data med markedsdata.

Det handler i bunn og grunn om å endre måten vi tenker på, våre prosesser og hvordan vi tar beslutninger. At vi er markeds- og faktabaserte både i strategisk styring og operativt markedsarbeid. Kunnskap om marked og kunder er nøkkelen til å skape relevans, differensiering og konkurransekraft.

 

Jeg er svært tilfreds med hvordan CIMI har bidratt til at vi nå i større grad kapitaliserer analysene til forretningsmessig verdi og ruster oss for fremtiden.


 
Kontakt oss

Kontakt oss for mer detaljer om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap.

 

 

Stian Teigen

Gründer og leder CiMi AS

Tel: +47 977 67 379

Epost: stian.teigen@cimi.no