top of page

FORRETNINGSUTVIKLING

Vi hjelper bedrifter med å oppnå økt lønnsomhet og vekst 

Analyse og innsikt - Rådgiving - Måling av forbedringer

Vi har solid erfaring med:

 

 • Analyse og innsikt: kunder, marked og konkurrenter, produkter, priser og prosesser

  • Vi finner sammenhengene og dine forbedringsområder

 • Strategiutvikling-, gjennomføring- og målinger 

 • Salgs- og konseptutvikling

 • Pris-optimalisering

 • Prosessforbedringer, automatisering og digitalisering

 • Virksomhetsstyring

 • Innkjøp og anskaffelsesprosesser

 • Kostnadsbesparelser og lønnsomhetsforbedring

 • Prosjektledelse

Analysesjef, stor norsk bank

 

Vårt samarbeid med CIMI har løftet bankens

samlede kunde- og markedsinnsikt til et nytt nivå...

Med fokus på nye måter å sammenstille og analysere dataene på, har samarbeidet med CIMI gitt oss en dypere forståelse og et mer helhetlig bilde på utviklingstrekk og forklaringsvariabler. Banknæringen går gjennom stor forandring. Digitalisering, endret kundeatferd og økt konkurranse utfordrer kunderelasjonene og gir økt press på marginer. Utnyttelse av data og analyse er kritisk for å møte denne nye hverdagen. I arbeidet med CIMI  legger vi stor vekt på å kombinere kvantitative og kvalitative data, egne data med markedsdata.

Det handler i bunn og grunn om å endre måten vi tenker på, våre prosesser og hvordan vi tar beslutninger. At vi er markeds- og faktabaserte både i strategisk styring og operativt markedsarbeid. Kunnskap om marked og kunder er nøkkelen til å skape relevans, differensiering og konkurransekraft.

 

Jeg er svært tilfreds med hvordan CIMI har bidratt til at vi nå i større grad kapitaliserer analyser til forretningsmessig verdi og ruster oss for fremtiden.


Kundeuttalelse
Kontakt oss

Kontakt oss for mer detaljer om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap.

 

 

Stian Teigen

Gründer og leder CiMi AS

Tel: +47 977 67 379

Epost: stian.teigen@cimi.no

bottom of page