OM OSS 

CIMI AS
 
Vi er eksperter på analyse, tolkning og effektiv utnyttelse av kunde- og markedsdata
KUNDELØFTE
Vårt viktigste kundeløfte er å gi deg NY og relevant innsikt og rådgivning om dine kunder, produkter, prosesser, priser og markeder, og å vise deg hvordan du i praksis kan utnytte innsikten til å ta bedre, raskere og mer proaktive beslutninger.

Vår rådgivning er alltid med utgangspunkt i en faktabasert tilnærming, hvor vi gjerne innhenter, sammenstiller og analyserer kundens interne data i kombinasjon med markedsdata på nye måter, slik at det gir ny innsikt - «Ting du ikke visste, men som du har stor nytte av å vite».

HVORFOR BRUKE OSS?
  • Vi bidrar til at du oppnår styrket konkurransekraft, økt kundelojalitet og lønnsomhet, samt bedre kunde- og markedsstyring

  • Vi har spesialkompetanse: Vi har jobbet mange år med faktabasert kunde- og markedsstyring, analyse, strategi, lønnsomhetsforbedringer og rådgivning

  • Vi er effektive, og garanterer at din opplevde nytteverdi langt vil overstige kostnadene

  • Vi er jordnære, «enkle» og hyggelige folk

Kontakt oss

Kontakt oss for mer detaljer om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap.

 

 

Stian Teigen

Gründer og leder CiMi AS

Tel: +47 977 67 379

Epost: stian.teigen@cimi.no