top of page

 OM OSS 

 
 
Vi hjelper bedrifter med å oppnå økt lønnsomhet og vekst.
 

Vi gir deg NY og relevant innsikt om dine kunder, produkter, prosesser, priser og markeder, og gir deg råd om hvordan du i praksis kan oppnå forbedret lønnsomhet og vekst eller på andre måter kan gjøre forbedringer i deler av din virksomhet.

Vår rådgivning er alltid med utgangspunkt i en faktabasert tilnærming, hvor vi gjerne innhenter, sammenstiller og analyserer data på nye måter slik at det gir ny innsikt - «Ting du ikke visste, men som du har stor nytte av å vite». Det er med bakgrunn i denne innsikten vi gir deg råd om hvilke forbedringer du kan gjøre samt hvilke gevinster (for eksempel økt salg, redusert kundefrafall, reduserte kostnader, spart tid etc. etc.) du kan forvente ved å gjennomføre anbefalte tiltak.

HVORFOR BRUKE OSS?
  • Vi bidrar til at du oppnår styrket konkurransekraft, økt kundelojalitet og lønnsomhet, samt bedre kunde- og markedsstyring

  • Vi har spesialkompetanse: Vi har mer enn 20 års erfaring med faktabasert kunde- og markedsstyring, analyse, strategi, lønnsomhetsforbedringer og rådgivning

  • Vi er effektive, og garanterer at din opplevde nytteverdi langt vil overstige kostnadene

  • Vi er jordnær, «enkel» og direkte

Kontakt oss

Kontakt oss for mer detaljer om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap.

 

 

Stian Teigen

Gründer og leder CiMi AS

Tel: +47 977 67 379

Epost: stian.teigen@cimi.no

bottom of page