CIMI

Customer Intelligence - Market Intelligence
Vi er eksperter på analyse, tolkning og effektiv utnyttelse av kunde- og markedsdata

Analysesjef, stor norsk bank

 

Vårt samarbeid med CIMI har løftet bankens

samlede kunde- og markedsinnsikt til et nytt nivå...

 

 
Økt salg og kundelojalitet - Styrket Konkurransekraft - Forbedret lønnsomhet 
Om oss

CiMi ble etablert i 2016. 

 

Selskapets formål er utvikling/salg av løsninger og tjenester for økt kunde- og markedsinnsikt, samt styringsverktøy for ulike fagområder i virksomheter. Vi skal bidra til at kunden oppnår styrket konkurransekraft, økt kundelojalitet samt bedre intern og ekstern styring.

Vi har lang og spesialisert kompetanse og erfaring fra IT bransjen (Evry), Bank (DNB),  samt konsulentvirksomhet (Karabin og DNB Consulting).

CIMI Om Oss.PNG
 
Våre tjenester

ANALYSE OG RÅDGIVNING

Vi tilbyr et bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester:

 

 • Analyse: kunder, produkter, prosesser, kanaler, priser, markeder og konkurrenter

 • Strategiutvikling-, gjennomføring- og måling

 • Salgs- og konseptutvikling

 • Pris-optimalisering

 • Prosessforbedringer, automatisering og digitalisering

 • Virksomhetsstyring

 • Kostnadsbesparelser/ lønnsomhetsforbedring

 • Prosjektledelse

VERKTØY OG MARKEDSDATA

Vi har verktøy og ferdig analyserte og predikerte markedsdata for optimalisert kunde- og markedsstyring:

 • Befolkningsdata

 • Grunnlag for å måle markedsandeler

 • Lederverktøy for banker 

 • Utvikling av Dashboards med dine viktigste KPIer

 
 
 
Kontakt oss

Kontakt oss for mer detaljer om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap.

 

 

Stian Teigen

Gründer og leder CiMi AS

Tel: +47 977 67 379

Epost: stian.teigen@cimi.no