VERKTØY OG MARKEDSDATA 

Vi tilbyr verktøy med ferdig analyserte og predikerte markedsdata for optimalisert kunde- og markedsstyring

VERKTØY FOR BEFOLKNINGSANALYSE

Verktøy for befolkningsanalyse inneholder følgende:

 • Ferdig innhentet, sammenstilt, analysert og predikert befolkningsutvikling

 • Geografisk nedbrytning på kommune, region og fylke, i tillegg til hele landet

 • Nedbrytning i standardiserte aldersgrupper

 • Sammenlign hele landet, fylke, region og kommune i ett skjermbilde (benchmarking)

 • Modul for automatisk kobling av kundedata (antall kunder) med befolkningsdata (og som derved gir din utvikling i befolknings-/kundeandeler)

 • Periode dekket fra og med 2012 K4

 • Kvartalsvis oppdatering og vedlikehold av data

 • Vi håndterer alle strukturelle endringer som skjer fra tid til annen i kildedata som benyttes, eksempelvis ved kommune- og fylkessammenslåinger, endringer i sektorstrukturer etc.

 • Tilrettelagt for enkel kobling av interne data, og som vil gi deg utviklingen i dine kundeandeler

Illustrasjon:

Befolkningsanalyse.PNG

VERKTØY FOR MARKEDSANALYSE UTLÅN TIL HUSHOLDNINGER

 

Verktøy for Markedsanalyse utlån inneholder ferdige analyserte og predikerte markedsdata:

 • Markedsutvikling lån

  • Ferdig innhentet, sammenstilt, analysert og predikert markedsutvikling på lån

  • Geografisk nedbrutt på kommune, region og fylke, i tillegg til hele landet

 • Befolkningsutvikling

  • Ferdig innhentet, sammenstilt, analysert og predikert befolkningsutvikling

  • Geografisk nedbrutt på kommune, region og fylke, i tillegg til hele landet

  • Etter aldersgrupper

 • Kvartalsvis oppdatering og vedlikehold av data

  • Vi håndterer alle strukturelle endringer som skjer fra tid til annen i kildedata som benyttes, eksempelvis ved kommune- og fylkessammenslåinger, endringer i sektorstrukturer etc.

 • Tilrettelagt for enkel kobling av interne data, og som vil gi deg utviklingen i dine kunde- og markedsandeler

Illustrasjon:

Markedsanalyse_utlån.PNG
Kontakt oss

Kontakt oss for mer detaljer om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap.

 

 

Stian Teigen

Gründer og leder CiMi AS

Tel: +47 977 67 379

Epost: stian.teigen@cimi.no